1.Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Otwórz plik

2.Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Otwórz plik

3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Otwórz plik

4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Otwórz plik

5.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Otwórz plik

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

Otwórz plik

7.Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

Otwórz