1. Zawiadomienie do Marszałka Województwa

Pobierz plik

2. Oświadczenie o rzeczywistej masie opakowań wprowadzonych w danym roku

Pobierz plik

3. Formularz zbiorcze zestawienie o odpadach

Pobierz plik

4. Wniosek o wydanie dokumentów DPR DPO

Pobierz plik

5. Wzór roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016

Pobierz plik

6. Sprawozdanie z kampanii edukacyjnych

Pobierz plik

7.wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Otwórz