Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. funkcjonuje na rynku od 2002 roku. Została powołana na mocy przepisów Ustawy „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z 2001 r. późn. zm).  

Obecnie działalność Organizacji reguluje Ustawa „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. 2016 poz. 1863).

Zmieniające się przepisy prawa i realia rynku odpadowego, obligują nas do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia. Wysoka ocena wystawiana przez podmioty certyfikujące utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy – ROBIMY DOBRZE.

Nasza Organizacja jest spółką opartą wyłącznie o kapitał polski, co niewątpliwie wyróżnia nas na tle innych organizacji.

Jednak naszą największą wartością jest doświadczenie poparte wiedzą i odpowiedzialność za powierzone nam obowiązki. Aby należycie realizować naszą misję, współpracujemy wyłącznie z atestowanymi dostawcami.

Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. to oszczędność dla firm i zysk dla środowiska.