Akcjonariuszami Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań S.A. są :

– podmioty wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach

– podmioty zajmujące się obrotem odpadami

Ampli S.A.

ART-EKO Asenizacja, Utylizacja, Recykling Sp. z o.o.

BDG Sp. z o.o.

GRUPA AZOTY S.A. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.

SEGI – AT Sp. z o.o.

EKOPAK S.C.

F.H.U. Syntar Jacek Pyrek