Postępuj tak, aby być świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem środowiska naturalnego a nie jego wrogiem.

  • Unikaj używania jednorazowych reklamówek i woreczków – korzystaj z toreb wielokrotnego użytku.
  • Mając do wyboru ten sam produkt w opakowaniu szklanym i plastikowym wybierz szkło – jest przyjazne dla środowiska.
  • Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza – zanieś je do apteki skąd trafią do utylizacji.
  • Nie wyrzucaj do kosza zużytych baterii – korzystaj wyłącznie z przeznaczonych do tego celu pojemników.
  • Segreguj odpady – szkło bezbarwne wrzucaj do pojemnika w kolorze białym, szkło kolorowe do pojemnika zielonego, papier do niebieskiego, aluminium do czerwonego a plastik do żółtego.
  • Pamiętaj, że większość opakowań można powtórnie wykorzystać poddając je procesowi odzysku i recyklingu.
  • Rozsądnie korzystaj z wody i energii – ich zasoby są nieodnawialne.
  • Nie śmieć – nie twórz wokół siebie dzikich wysypisk śmieci.