Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. obejmuje swoim patronatem wszelkie działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Na szczególne uwzględnienie  mogą liczyć projekty z zakresu segregacji oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku prowadzenia kampanii edukacyjnych w konkretnej gminie, wnioskujemy również do jednostek administracji państwowej o objęcie patronatem prowadzonych przedsięwzięć.