Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. od początku swojej działalności kładzie duży nacisk na realizację działań edukacyjnych w zakresie ekologii. 

Będąc organizatorem licznych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wciąż udoskonalamy te formy edukacji, które przyjęły się wśród odbiorów, ale także szukamy nowych, inspirujących rozwiązań.

Chętnie wspieramy również inicjatywy podejmowane przez podmioty zewnętrzne, gdyż wychodzimy z założenia, że siła tkwi w  jedności.

Jednak każda forma edukacji, aby mogła przynieść zamierzone efekty, musi być systematyczna i powtarzalna, tak, aby zaistnieć na stałe w ludzkiej świadomości.

Dlatego też nasze działania nie są okazjonalne i jednostkowe. Jesteśmy zdeterminowani do ciężkiej pracy !

Naszą edukacyjną aktywnością obejmujemy szerokie grono odbiorców – począwszy od najmłodszych a na seniorach kończąc !

Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizuje :

  • Ekolekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich
  • Pikniki ekologiczne
  • Zajęcia plenerowe np. wycieczki po zakładach przetwórstwa opakowań
  • Olimpiady ekologiczne
  • Konkursy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
  • Konferencje tematyczne
  • Szkolenia
  • Przejęcie ustawowego obowiązku edukacji ekologicznej od przedsiębiorców

Działamy na terenie całego kraju !!

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” ( Dz.U.2013 poz. 888) nakłada obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych również na przedsiębiorócw.