Dla przedsiębiorców organizujemy szkolenia prowadzone przez naszych pracowników oraz konferencje tematyczne z udziałem specjalistów m.in. z Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Podczas naszych spotkań omawiamy bieżące zmiany zachodzące w przepisach prawnych oraz skrupulatnie i wyczerpująco analizujemy ewentualne niejasności w zakresie stosowania aktów prawnych. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość bezpośredniej rozmowy ze szkoleniowcami, w celu wyeliminowania wszelkich problemów z interpretacją przepisów.

Od 1.01.2014 r. obowiązkiem prowadzenia publicznych kampanii ekologicznych zostali objęci również przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach. Na mocy art.19 ust. 4 ustawy z 13.06.2013 r. „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz.U. 2013 poz. 888) – na publiczną kampanię ekologiczną przedsiębiorca ma obowiązek przeznaczyć co najmniej 2% wartości opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzednim.

Jednak ustawa daje również możliwość przekazania tego obowiązku na rzecz organizacji odzysku.

Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. korzystając z wieloletniego doświadczenia i w oparciu o gruntowną wiedzę – wykona ten obowiązek w Państwa imieniu !