Chętnie przyłączamy się do inicjatyw ekologicznych podejmowanych przez  podmioty zewnętrzne tj. ośrodki samorządowe i organizacje pozarządowe.

Wychodzimy z założenia, że edukacji nie można ograniczać jedynie do prelekcji i zamknąć jej w szkolnych salach. Edukacja to też nauka poprzez zabawę. Dlatego też często wychodzimy w plener, uczestniczymy w piknikach rodzinnych i imprezach okolicznościowych. Organizujemy różne gry, konkursy i zabawy  – a ich głównym przesłaniem jest EKOLOGIA.