Załącznik numer 2

  1. Masa opakowań wprowadzonych kraj – tu liczymy opakowania produktów zapakowanych w kraju + masa opakowań ściągniętych z produktem. Nie ma znaczenia czy to jest UE czy z poza Unii.
  2. Masa wywiezionych za granicę opakowań produktów, podział na opakowania wielokrotnego użytku i jednorazowego. Trzeba zaklasyfikować, które opakowanie wielomateriałowe można użyć ponownie.
  3. Masa wyprodukowanych opakowań.
  4. Masa przywiezionych z zagranicy opakowań ( pustych np. puste słoiki szklane, nie podlegają pod poziomy recyklingu tylko pod sprawozdanie.)