Zapraszamy na bezpłatne seminaria prowadzone przez naszą Spółkę w ramach cyklu szkoleń. Udział w szkoleniu należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie na adres e-mail : marketing@boosa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać : Imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail oraz date wybranego szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona !

 30 listopad 2020r – godzina 10:00 – 13:00

• Opłata produktowa- ustawodawstwo i praktyka

• Panel dyskusyjny

08 grudzień 2020r. – godzina 10:00 – 13:00

• Zmiany w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

• Plastic Tax

• Rozszerzona odpowiedzialność producenta ( ROP)

• Panel dyskusyjny