Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, nasza Organizacja wzięła udział w projekcie „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II”, realizowanym przez szkoły  powiatu tarnowskiego.  Realizacja przedsięwzięcia obywała się w okresie 27.04-7.10 b.r. Swój udział w projekcie zgłosiło siedem podmiotów szkolno-wychowawczych:

* Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie
*Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
*Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach
* Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
*Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach
*Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie
* Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wierzchosławicach – Dwudniakach

Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Tematyka projektu dotyczyła: prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, poprawa jakości powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.

Zadaniem zostało objętych w sumie 1140 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 10 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dwudniakach.

W ramach projektu realizowane były działania:

* zajęcia ekologiczne

* zajęcia ekologiczne z elementami plastyki

* wyjazd edukacyjny do Farmy Fotowoltaicznej i Ścieżki Przyrodniczo – Leśnej w Wierzchosławicach

* wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczego i Rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach

* kampania informacyjno – promocyjna „Bądź EKO”, w ramach której zorganizowano :

  • Konkurs „Konsumuję. Segreguję”
  • Konkurs „Recykling? I like it”
  • Konkurs gra planszowa wielkoformatowa
  • Konkurs – quiz ekologiczno – przyrodniczy
  • Doposażenie Kącików Ekologicznych
  • Instalacja budek lęgowych

Ważnym punktem projektu była akcja Sprzątania Świata., w którą zaangażowało się czynnie aż 319 uczniów. Działania w tym zakresie zostały zorganizowane oddzielnie na terenie każdej szkoły zaangażowanej w projekt. We wrześniu  każda ze szkół posprzątała zaśmiecone miejsca w swoich miejscowościach. W ten sposób młodzież chciała zachęcić innych do utrzymywania porządku wokół najbliższego otoczenia, jak i w wymiarze globalnym oraz do podjęcia działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów. Akcja przyczyniła się do zwiększenia świadomości nt. troski o środowisko.

Parterami akcji byli:

– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – odział Tarnów

– Castorama – odział Tarnów

– Stowarzyszenie „ Bractwo Kurkowe”