O nas

Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. funkcjonuje na rynku od 2002 roku. Została powołana na mocy przepisów Ustawy „O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”(Dz. U. Nr 63 poz. 639 z 2001 r. późn. zm).  

Obecnie działalność Organizacji reguluje Ustawa „O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” (Dz. U. 2016 poz. 1863).

Zmieniające się przepisy prawa i realia rynku odpadowego, obligują nas do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia. Wysoka ocena wystawiana przez podmioty certyfikujące utwierdza nas w przekonaniu, że to co robimy – ROBIMY DOBRZE.

Akcjonariusze

Akcjonariuszami Branżowej Organizacji Odzysku Opakowań S.A. są :

– podmioty wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach

– podmioty zajmujące się obrotem odpadami

Nasze motto

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz

Albert Einstein

Jak poprawnie segregować śmieci?

Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju

 

Ekoteka

Postępuj tak, aby być świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem środowiska naturalnego a nie jego wrogiem.

Unikaj używania jednorazowych reklamówek i woreczków – korzystaj z toreb wielokrotnego użytku, mając do wyboru ten sam produkt w opakowaniu szklanym i plastikowym wybierz szkło – jest przyjazne dla środowiska, nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza – zanieś je do apteki skąd trafią do utylizacji …